/ Decyzja

5 Zobowiązań

Proste kroki do wielkich zmian

Tylko decyzje zmieniają życie

Poznaj 5 Zobowiązań, zacznij żyć w zgodzie z nimi i patrz, jak zmienia się Twoje życie.
/ 01

Trwam w przyjaźni z Bogiem

Najpierw jestem synem

Doświadczenie Miłości Ojca jest początkiem wszystkiego. Bóg jest dobry i kocha cię. Chce objawiać ci to, kim jesteś dla Niego, byś mógł zdecydować kim On będzie dla ciebie.

Masz wszystko, czego potrzebujesz, by wypełnić swoje powołanie. Bóg będzie wskazywał ci drogę, odpowiadał na twoje wołanie i zaopatrywał cię we wszystko. 

Prowadzę życie skoncentrowane na Bogu. Modlę się, czytam Jego Słowo i szukam Jego prowadzenia dla mnie i mojej rodziny.

Jedyną właściwą odpowiedzia na miłość jest miłość. Dlatego staram się kochać Boga ze wszystkich moich sił oraz syzbko powracać, gdy się oddalę.

/ 02

Kocham żonę z całego serca

Ona pierwsza po Bogu

Miłość

Okazuję miłość słowem, gestem i ofiarną służbą.

Wierność

Jestem wierny w czynach, myślach i spojrzeniu.

Szacunek

Okazuję cześć i szacunek mojej żonie.

/ 03

Skłaniam serce ku dzieciom

Zaangażowana obecność

Rola ojca w życiu dziecka jest niezwykle ważna. Budowanie silnych relacji z dziećmi nie tylko zaspokaja ich podstawowe potrzeby emocjonalne, ale również kształtuje ich zdolności społeczne, poczucie wartości i ogólne poczucie bezpieczeństwa. Ojciec, który dba o dobre relacje z dziećmi, daje im solidny fundament, na którym mogą zbudować swoje przyszłe relacje i osobowość.

Dlatego jestem obecny i zaangażowany, świadomie i regularnie oddaję dzieciom swój czas i poświęcam im swoją uwagę, a także reaguję na ich potrzeby.

/ 04

Wzrastam

Zmieniaj jedyną osobę, którą zmienić możesz

Jestem świadom, że zmiana zaczyna się ode mnie, dlatego pragnę wychowywać moje serce do większej miłości i wolności. Jednocześnie wiem, że sam nie wygram mojego życia, dlatego troszczę się o braterskie relacje z innymi mężczyznami, którzy mają podobne dążenia oraz ideały.

sea, water, ocean-2604842.jpg

Serce

Odkrywam swoją tożsamość, jako umiłowanego syna Boga.

man, book, woods-1853348.jpg

Charakter

Pracuję nad swoim charakterem i postawą.

nature, landscape, mountain-2576652.jpg

Braterstwo

Rozumiem, że potrzebuję innych ojców, by wzrastać.

/ 05

Wytrwam w moim zobowiązaniu

Dopóki walczę jestem zwycięzcą

Tym, co odróżnia zwycięzcę od przegranego, to sposób reagowania na trudności. To hart ducha i determinacja w dążeniu do określonych celów. To wytrwałość i wierność danemu słowu.

Przekuwam problemy na wyzwania, kryzysy na szanse, porażki na zwycięstwa.

Robię to, co słuszne, nawet wtedy, gdy nie widzę owoców mojego zaangażowania. 

czas decyzji

Dołącz do mężczyzn, którzy przed tobą zdecydowali się żyć w zgodzie z 5 Zobowiązaniami i stań się częścią Nowego Pokolenia Ojców. Wpisz swojego maila i otrzymaj elegancki Certyfikat.